Izgrađena vodovodna i kanalizaciona mreža je reda veličine nekoliko stotina kilomatara sa pratećom infrastrukturom.
Izgrađeni su mnogobrojni objekti:

  • ulični vodovodni i kanalizacioni sistemi
  • magistralni cevovodi (ACC, polietilenski, duktilni, PVC)
  • bunari, pumpne stanice, hlorinatorske stanice
  • rezervoari za vodu
  • fekalne crpne stanice, prepumpne stanice
  • sistemi za navodnjavanje poljoprivrednih dobara
  • polietilenska gasovodna mreža
  • toplovodi